Chcete získat veřejné zakázky?

Zaknihovaní akcií
pomůže vaší firmě ve výběrovém řízení

Nový zákon o veřejných zakázkách umožňuje zadavateli vyřadit z výběrového řízení na veřejné zakázky akciové společnosti s nezaknihovanými akciemi.

Zákon je účinný již od 1. 10. 2016. Vyhněte se nepříjemnostem a zaknihujte akcie své firmy, víme jak na to a rádi vám pomůžeme.

Info
Chci konzultaci

Získejte zaknihované akcie ve 4 krocích

1.

V ČR se jedná o akcie převedené do formy počítačového záznamu a vedené v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. (CDCP)

2.

Vlastníci zaknihovaných akcií musí mít v CDCP majetkový účet.

3.

Přímá komunikace vlastníka akcií s depozitářem není možná, probíhá skrze účastníka CDCP (např. CYRRUS, FIO, KB).

4.

Emitent (společnost) má smlouvu s CDCP o vedení emise.

Přečtěte si kompletní znění nového zákona o veřejných zakázkách ZDE.
Jaký názor má na zákon nezávislý právník? Přečtěte si článek.

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Zaknihování akcií se věnujeme již od roku 2001.

Úspěšně jsme pomohli stovkám společností bezpečně zaknihovat akcie v Centrálním depozitáři cenných papírů.
Využijte našich služeb a zaknihujte listinné akcie rychle a bez problémů.

Abyste získali zaknihované akcie, musíte změnit stanovy společnosti - svolat valnou hromadu za účasti notáře.

Zapíšete podobu akcií do obchodního rejstříku.

Vyzvete akcionáře k navrácení listinných akcií a sdělení čísla účtu v CDCP.

Zaknihujete akcie v CDCP.

Akcie, které se nepodařilo akcionářům připsat ve stanovené lhůtě, následně prodáte ve veřejné dražbě, případně jiným transparentním způsobem.

Zajistíme pro vás celý proces – vaše firma bude mít zaknihované akcie a vy se budete moci bez obav účastnit veřejných zakázek.

Nejprve celý proces zkontrolujeme a probereme jeho možné dopady.

Připravíme vyhovující stanovy na základě vašich stávajících stanov.

Můžeme organizovat a řídit valnou hromadu.

Budeme vás zastupovat při jednání s CDCP.

Převezmeme listinné akcie od akcionářů.

Připíšeme zaknihované akcie na majetkové účty akcionářů.

Budeme spravovat účet v CDCP.

Dokážeme vám pomoci i s dílčími úkony zaknihování akcií, se kterými si nebudete vědět rady nebo na ně nebudete mít čas.

Kontaktujte nás a domluvte si nezávaznou konzultaci.
Navrhneme pro vaši společnost optimální řešení.

Chci konzultaci

Napište nám

Tomáš Kunčický

Ing. Tomáš Kunčický

Předseda představenstva

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Konzultace zdarma

STÁLE JSTE SVOU SPOLEČNOST NEZBAVILI ANONYMNÍCH AKCIÍ NA MAJITELE?

Mají vaši akcionáři stále listinné akcie na majitele? Víte, že i když si vaši akcionáři nepřišli vyměnit své akcie na majitele za akcie na jméno, jsou stále platnými akcionáři vaší společnosti? Předejděte riziku nekontrolovaného skupování akcií ze strany spekulantů a dalším problémům spojených s anonymními akciemi. Zbavte se akcií na majitele ihned.